Analytické préteritum a opisné pasivum v češtině : dvojí způsob saturace silného rysu <+V> hlavy v*

Název: Analytické préteritum a opisné pasivum v češtině : dvojí způsob saturace silného rysu <+V> hlavy v*
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. [161]-177
Rozsah
[161]-177
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.