Josefa Vachka Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny, aneb, Čím přispěla KSČ k české a obecné fonologii

Název: Josefa Vachka Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny, aneb, Čím přispěla KSČ k české a obecné fonologii
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 237-240
Rozsah
237-240
  • ISSN
    0231-7567
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.