[Klein, Hans-Wilhelm. Phonetik und Phonologie des heutigen Französisch]

Název: [Klein, Hans-Wilhelm. Phonetik und Phonologie des heutigen Französisch]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 223-224
Rozsah
223-224
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Klein, Hans-Wilhelm. Phonetik und Phonologie des heutigen Französisch. München: Max Hueber Verlag, 1963. 201 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.