A25-26

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1977-1978
Ročník: 26-27
Číslo: A25-26
Rok vydání
1978
Poznámka
  • K VIII. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Záhřebu
Stati
Title Document
Souvětí v sémanticky orientovaném popisu syntaxe | [7]–29
Grepl, Miroslav
PDF
Kategória determinácie v typologickom aspekte | [31]–42
Bartáková, Jarmila
PDF
K otázce tvoření dětských slov | [43]–57
Pačesová, Jaroslava
PDF
Gramatický rod a slovanská deklinace | [59]–63
Erhart, Adolf
PDF
Slovanské jádrové konstrukce bezsubjektové | [65]–77
Mrázek, Roman
PDF
Původní jihoslovanské jať - jak se vyslovovalo? | [79]–85
Šaur, Vladimír
PDF
K slovanským výpůjčkám narikla, nerita, nerka, nanara ap. | [87]–91
Plevačová, Hermína
PDF
K etymologii staroslověnského oblašь | [93]–95
Šarapatková, Žofie
PDF
Diachronní pohled na prostě vidové významy slovesných prefixů v češtině | [97]–109
Šlosar, Dušan
PDF
Opakovanost děje v němčině a češtině | [111]–119
Uhrová, Eva; Uher, František
PDF
Česká desubstantivní adverbia v diachronním pohledu | [121]–140
Rusínová, Zdenka
PDF
Rozhledy
Title Document
K praslovanské genezi slovenštiny | [141]–148
Lamprecht, Arnošt
PDF
Marcel Cohen | [149]–151
Stavinohová, Zdeňka
PDF
Několik slov k jednomu překladu | [153]–155
Ondráček, Jaroslav
PDF
Materiály
Title Document
Banátská čeština | [157]–163
Skulina, Josef
PDF
Soupis prací Aloise Gregora za léta 1959-1972 | [165]–176
Pešta, Pavel
PDF
Recenze, referáty
Title Document
[Enkvist, N.E. Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä] | [177]–178
Ondráček, Jaroslav
PDF
[Slavíčková, Eleonora. Retrográdní morfematický slovník češtiny] | 178–179
Šlosar, Dušan
PDF
[Hus, Jan. Výklady] | 179
Nechutová, Jana
PDF
[Шкляревский, Георгий Иванович. История русского литературного языка: (советский период)] | 180–182
Brandner, Aleš
PDF
[Părvev, Christo. Očerk po istorija na bălgarskata gramatika] | 183–184
Šaur, Vladimír
PDF
[Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga knjiga, I - Na] | 184–186
Čejka, Mirek
PDF
[Logar, Tine. Slovenska narečja] | 186–188
Michálková, Věra
PDF
[Hutterer, Claus Jürgen. Die germanischen Sprachen: ihre Geschichte in Grundzügen] | 188–190
Masařík, Zdeněk
PDF
[Di Cristo, Albert. Soixante et dix ans de recherches en prosodie] | 190–191
Wotkeová, Zuzana
PDF
[Chigarevskaïa, N.A. Précis d' histoire de la langue française] | 191–193
Stavinohová, Zdeňka
PDF
[Chigarevskaïa, N.A. Anthologie des textes français du IXe au XVe siècle] | 193
Stavinohová, Zdeňka
PDF