Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27

Článek
Brandner, Aleš. [Шкляревский, Георгий Иванович. История русского литературного языка: (советский период)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 180–182.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Hutterer, Claus Jürgen. Die germanischen Sprachen: ihre Geschichte in Grundzügen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 188–190.

Článek
Šaur, Vladimír. [Părvev, Christo. Očerk po istorija na bălgarskata gramatika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 183–184.

Článek
Grepl, Miroslav. Souvětí v sémanticky orientovaném popisu syntaxe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 7–29.

Článek
Pačesová, Jaroslava. K otázce tvoření dětských slov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 43–57.

Článek
Skulina, Josef. Banátská čeština. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 157–163.

Článek
Šlosar, Dušan. [Slavíčková, Eleonora. Retrográdní morfematický slovník češtiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 178–179.

Článek
Wotkeová, Zuzana. [Di Cristo, Albert. Soixante et dix ans de recherches en prosodie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 190–191.

Článek
Šlosar, Dušan. Diachronní pohled na prostě vidové významy slovesných prefixů v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 97–109.

Článek
Šarapatková, Žofie. K etymologii staroslověnského oblašь. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 93–95.

Článek
Rusínová, Zdenka. Česká desubstantivní adverbia v diachronním pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 121–140.

Článek
Mrázek, Roman. Slovanské jádrové konstrukce bezsubjektové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 65–77.

Článek
Pešta, Pavel. Soupis prací Aloise Gregora za léta 1959-1972. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 165–176.

Článek
Erhart, Adolf. Gramatický rod a slovanská deklinace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 59–63.

Článek
Šaur, Vladimír. Původní jihoslovanské jať - jak se vyslovovalo?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 79–85.

Článek
Stavinohová, Zdeňka. [Chigarevskaïa, N.A. Anthologie des textes français du IXe au XVe siècle]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 193.

Článek
Bartáková, Jarmila. Kategória determinácie v typologickom aspekte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 31–42.

Článek
Ondráček, Jaroslav. [Enkvist, N.E. Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 177–178.

Článek
Nechutová, Jana. [Hus, Jan. Výklady]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 179.

Článek
Michálková, Věra. [Logar, Tine. Slovenska narečja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 186–188.

Článek
Čejka, Mirek. [Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga knjiga, I - Na]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 184–186.

Článek
Stavinohová, Zdeňka. [Chigarevskaïa, N.A. Précis d' histoire de la langue française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 191–193.

Článek
Uhrová, Eva, Uher, František. Opakovanost děje v němčině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 111–119.

Článek
Ondráček, Jaroslav. Několik slov k jednomu překladu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 153–155.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K praslovanské genezi slovenštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. 141–148.