Časové a podmínkové reálné věty ve východomoravských dialektech

Název: Časové a podmínkové reálné věty ve východomoravských dialektech
Variantní název:
  • Временные и условные реальные предложения в восточноморавских говорах
    • Vremennyje i uslovnyje real'nyje predloženija v vostočnomoravskich govorach
Autor: Chloupek, Jan
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [95]-103
Rozsah
[95]-103
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.