Ke konkurenci vztažných vět a participií ve staroslověnštině : příspěvek k stylistickému hodnocení staroslověnských překladů z řečtiny

Název: Ke konkurenci vztažných vět a participií ve staroslověnštině : příspěvek k stylistickému hodnocení staroslověnských překladů z řečtiny
Variantní název:
  • К конкуренции относительных предложений и причастий в старославянском языке : к стилистической оценке старославянских переводов с греческого
    • K konkurencii otnositel'nych predloženij i pričastij v staroslavjanskom jazyke : k stilističeskoj ocenke staroslavjanskich perevodov s grečeskogo
  • Zur Konkurenz der Relativsätze und der Partizipien im Altkirchenslawischen : ein Beitrag zur stilistischen Wertung der aksl. Übersetzungen aus dem Griechischen
    • K konkurencii otnositel'nych predloženij i pričastij v staroslavjanskom jazyke : k stilističeskoj ocenke staroslavjanskich perevodov s grečeskogo
Přispěvatel
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. [35]-46
Rozsah
[35]-46
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.