Czech stem dictionary

Název: Czech stem dictionary
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. [51]-60
Rozsah
[51]-60
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In our contribution we would like to present the results of the research performed at the Dept. of Czech Language, Philosophical Faculty of Masaryk University, Brno in the course of the last three years (Pala, Osolsobě, Franc, 1987. Halasova-Osolsobě. 1989-90, Osolsobě, Pala, 1990).