[Projekt für angewandte kontrastive Sprachwissenschaft. Edited by Gerhard Nickel]

Název: [Projekt für angewandte kontrastive Sprachwissenschaft. Edited by Gerhard Nickel]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 275-276
Rozsah
275-276
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Projekt für angewandte kontrastive Sprachwissenschaft. Edited by Gerhard Nickel. Stuttgart, 1970. 202 s. Arbeitsbericht Nr 5. Institut für Literatur- und Sprachwissenschaft, Lehrstuhl Anglistik: Linguistik, Universität Stuttgart.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.