[Kurz, J. Učebnice jazyka staroslověnského]

Název: [Kurz, J. Učebnice jazyka staroslověnského]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 271-272
Rozsah
271-272
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kurz, Josef. Učebnice jazyka staroslověnského: Vysokošk. učebnice. 1. vyd. Praha: SPN, 1969. 233, [10] s. Učebnice pro vys. školy.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.