[Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus]

Název: [Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus]
Autor: Balhar, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 235-237
Rozsah
235-237
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus. Časť 1, Mapy. Bratislava: Slov. akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, 1968. 303 s.
Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus. Časť 2, Úvod, kometáre, materiály. 1. vyd. Bratislava: Vydav. Slov. ak. vied, 1968. 199 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.