Rétorománské jazyky : přehled a klasifikace

Název: Rétorománské jazyky : přehled a klasifikace
Variantní název:
  • Raeto-Romance idioms : survey and classification
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. [15]-32
Rozsah
[15]-32
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná studie si klade následující cíle: 1. představit tři rétorománské idiomy; 2. kvantitativně vyjádřit jejich vzájemné vztahy v genetickém pohledu; 3. posoudit vztah všech tří rétorománských idiomů k italštině. Představuje tak pokračování série našich studií v SPFFBU, zaměřených na aplikaci glottochronologie pro různá jazyková seskupení (dosud jsme zde publikovali analýzu jazyků slovanských, keltských a fríských dialektů).