Blažek, Václav

Varianty jmen:

Blažek, Václav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 151.

Článek
Blažek, Václav. Aaron Dolgopolsky osmdesátiletý. Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 328–335.

Kapitola
Blažek, Václav. Acknowledgement. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, s. 0–ii.

Článek
Blažek, Václav. [Adams, Douglas Q. A dictionary of Tocharian B]. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 1, s. 125–138.

Kapitola
Blažek, Václav. Altaic numerals. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, s. 102–140.

Článek
Dufková, Kristýna; Blažek, Václav. Andrzej Zaborski (*7.10.1942 – †1.10.2014). Linguistica Brunensia. 2015, roč. 63, č. 2, s. 137–156.

Článek
Schwarz, Michal; Blažek, Václav. Anna Vladimirovna Dybo (*4. 6. 1959). Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 1, s. 102–110.

Článek
Blažek, Václav. Artemis and her family. Graeco-Latina Brunensia. 2016, roč. 21, č. 2, s. 39–50.

Článek
Blažek, Václav. Astronomická terminologie v indoevropských jazycích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 31–49.

Článek
Blažek, Václav. Atalanta and institution of fosterage in context of mythological traditions. Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 17, č. 1, s. 3–32.

Článek
Blažek, Václav. August Schleicher (19.2.1821-6.12.1868). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 221–225.

Článek
Blažek, Václav. Balkano-románské jazyky : lexikostatistický test. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 61–83.

Článek
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav. Baltské výpůjčky v sámštině. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 61–71.

Článek
Blažek, Václav. [Bańkowski, Andrzej. Etymologiczny słovnik języka polskiego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. 158–165.

Kapitola
Blažek, Václav. Berber numerals. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, s. 57–79.

Článek
Blažek, Václav; Čeladín, Jindřich. Bibliografie české baltistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 203–213.

Článek
Blažek, Václav. [Bláha, Ondřej et al. Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na České země]. Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 101–102.

Článek
Blažek, Václav. [Blažiené, Grasilda. Die baltischen Ortsnamen im Samland]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 266–269.

Článek
Blažek, Václav. Celtiberian. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2007, roč. 56, č. N12, s. 5–25.

Kapitola
Blažek, Václav. Contents. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, s. 0–vii.

Článek
Blažek, Václav. Edgar Charles Polomé (31.7.1920-11.3.2000). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 216–222.

Kapitola
Blažek, Václav. Egyptian numerals. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, s. 28–56.

Článek
Blažek, Václav. Emotions in Nostratic lexicon. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 135–146.

Článek
Blažek, Václav. Etymologizing 'unetymologizable' Greek dendronyms. Graeco-Latina Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. 41–50.

Článek
Blažek, Václav. Evgenij Arnol'dovič Chelimskij (Eugen Helimski) : (15.3.1950 Oděsa - 25.12.2001 Hamburg). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 208–221.

Článek
Vondrová, Marcela; Klain, Václav; Blažek, Václav. Existují illyrské stopy v toponymii Čech?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. 47–60.