Теорията за актуалното членение и проблемите на синтактичното нормиране

Název: Теорията за актуалното членение и проблемите на синтактичното нормиране
Transliterovaný název
Teorijata za aktualnoto členenije i problemite na sintaktičnoto normirane
Autor: Lilov, Metodi
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 73-76
Rozsah
73-76
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.