Категорията определеност/неопределеност на имената в българския език и въпросите на актуалното членение на изречението

Název: Категорията определеност/неопределеност на имената в българския език и въпросите на актуалното членение на изречението
Transliterovaný název
Kategorijata opredelenost/neopredelenost na imenata v bălgarskija ezik i văprosite na aktualnoto členenije na izrečenijeto
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 149-160
Rozsah
149-160
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.