По въпроса за подчертаванего на комуникативния център при същинските общи въпрси в българcки и френски език

Název: По въпроса за подчертаванего на комуникативния център при същинските общи въпрси в българcки и френски език
Transliterovaný název
Po văprosa za podčertavanego na komunikativnija centăr pri săštinskite obšti văprsi v bălgarski i frenski ezik
Autor: Nikov, Mišel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 205-213
Rozsah
205-213
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.