Сложните съставни изречения с подчинени обстоятелствени за основание в светлината на теорията за актуалното членение

Název: Сложните съставни изречения с подчинени обстоятелствени за основание в светлината на теорията за актуалното членение
Transliterovaný název
Složnite săstavni izrečenija s podčineni obstojatelstveni za osnovanije v svetlinata na teorijata za aktualnoto členenije
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 179-188
Rozsah
179-188
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.