Някои проблеми на актуалното членение в българското сложно изречение

Název: Някои проблеми на актуалното членение в българското сложно изречение
Transliterovaný název
Njakoi problemi na aktualnoto členenije v bălgarskoto složno izrečenije
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 171-177
Rozsah
171-177
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.