K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období

Název: K některým filozoficko-historickým aspektům ruského politického slovníku přelomového období
Variantní název:
  • К некоторым филоcофско-историческим аспектам русского политического словаря переломного периода
    • K nekotorym filosofsko-istoričeskim aspektam russkogo političeskogo slovarja perelomnogo perioda
Autor: Gazda, Jiří
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. [127]-134
Rozsah
[127]-134
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.