[Simon, Péla. Les consonnes françaises: mouvements et positions articulatoires à la lumière de la radiocinématographie]

Název: [Simon, Péla. Les consonnes françaises: mouvements et positions articulatoires à la lumière de la radiocinématographie]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 188-189
Rozsah
188-189
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Simon, Péla. Les consonnes françaises: mouvements et positions articulatoires à la lumière de la radiocinématographie. Paris: Klincksieck, 1967. 380 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.