[Ullmann, Stephen. Grundzüge der Semantik: die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht]

Název: [Ullmann, Stephen. Grundzüge der Semantik: die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 171-173
Rozsah
171-173
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ullmann, Stephen. Grundzüge der Semantik: die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht. Berlin: Walter de Gruyter, 1967. 348 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.