Práce v oboru slovanské jazykovědy na Filosofické fakultě brněnské university v období 1945-1954

Název: Práce v oboru slovanské jazykovědy na Filosofické fakultě brněnské university v období 1945-1954
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. [98]-104
Rozsah
[98]-104
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Obsahuje výčet prací vydaných v oboru slovanské jazykovědy, např. Kolaja, Maximilián. Mluvnice jazyka polského ; Gregor, Alois. Příspěvek k hanáckému nářečnímu slovníku ; a další stati a články.