Русские названия лиц с суффиксами -щик/-чик, -льщик и их чешские эквиваленты

Název: Русские названия лиц с суффиксами -щик/-чик, -льщик и их чешские эквиваленты
Transliterovaný název
Russkije nazvanija lic s suffiksami -ščik/-čik, -l'ščik i ich češskije èkvivalenty
Variantní název:
  • Ruské názvy osob s příponami -щик/-чик, -льщик a jejich ekvivalenty v češtině
Autor: Vacek, Jiří
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. [117]-134
Rozsah
[117]-134
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.