Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice

Název: Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice
Variantní název:
  • Экспрессивно-стилиcтические аспекты окказионализмов с иноязычными элементами в современной русской и чешской публицистике
    • Èkspressivno-stilističeskije aspekty okkazionalizmov s inojazyčnymi èlementami v sovremennoj russkoj i češskoj publicistike
Autor: Gazda, Jiří
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. [109]-115
Rozsah
[109]-115
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.