Die Kategorien der Individualagenitivität sowie der Emotional- und der Prazisierungsinagentivität beim Substantiv im Tschechischen

Název: Die Kategorien der Individualagenitivität sowie der Emotional- und der Prazisierungsinagentivität beim Substantiv im Tschechischen
Autor: Trost, Klaus
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. [9]-21
Rozsah
[9]-21
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.