[Holzer, Georg. Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen]

Název: [Holzer, Georg. Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen]
Autor: Erhart, Adolf
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 152-154
Rozsah
152-154
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Holzer, Georg. Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1989. 231 s. Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse; Bd. 521.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.