[Townsend, Charles Edward. A description of spoken Prague Czech]

Název: [Townsend, Charles Edward. A description of spoken Prague Czech]
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 161-163
Rozsah
161-163
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Townsend, Charles Edward. A description of spoken Prague Czech. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1990. 158 s.