[Erhart, Adolf. Das Indoeuropäische Verbalsystem]

Název: [Erhart, Adolf. Das Indoeuropäische Verbalsystem]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 150-152
Rozsah
150-152
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Erhart, Adolf. Das Indoeuropäische Verbalsystem. 1. Aufl. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1989. 170 s. Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.