Česká a slovenská slovesa s příponovým s

Název: Česká a slovenská slovesa s příponovým s
Variantní název:
  • Чешские и словацкие глаголы с суффиксальным s
    • Češskije i slovackije glagoly s suffiksal'nym s
  • Verbes tchèques et slovaques à s suffixal
    • Češskije i slovackije glagoly s suffiksal'nym s
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, roč. 1, č. A1, s. [82]-93
Rozsah
[82]-93
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.