Palacký a francouzská liberální historiografie

Název: Palacký a francouzská liberální historiografie
Variantní název:
  • Palacký et l'historiographie libérale française
Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. [101]-109
Rozsah
[101]-109
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Vztah Fr. Palackého k francouzské liberální historiografii druhé třetiny 19. století má význam nejen pro poznání historiografického díla našeho velkého dějepisce, ale i pro poznání českého historického a politického myšlení kolem poloviny 19. století. Dosud není dostatečně objasněno, do jaké míry ovlivnila francouzská liberální historiografie, jedna z nejdůležitějších evropských škol první poloviny 19. století, Palackého filozofii a teorii dějin. Nabízí se pochopitelně srovnání díla Palackého a francouzských historiků. Posléze nebyl dostatečně prozkoumán přímý vliv francouzských historiků a ideologů na české intelektuální prostředí a na českou politiku.