K otázce struktury českých měst v době předhusitské

Název: K otázce struktury českých měst v době předhusitské
Variantní název:
  • Zur Frage der Struktur der Böhmischen Städte in der vorhussitischen Zeit
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, roč. 14, č. C12, s. [73]-91
Rozsah
[73]-91
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.