Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta Německé univerzity v Praze : Ludwig Spiegel

Název: Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta Německé univerzity v Praze : Ludwig Spiegel
Variantní název
Die Staatsrechtliche Probleme der Tschechoslowakei während der Zwischenkriegszeit und die Fakultät der Rechtswissenschaften der Deutschen Universität in Prag : Professor Ludwig Spiegel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. [141]-164
Rozsah
[141]-164
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí