[Polišenský, Josef. Otázky studia obecných dějin. II, Prameny k obecným dějinám ve slovenských archivech a knihovnách]

Název: [Polišenský, Josef. Otázky studia obecných dějin. II, Prameny k obecným dějinám ve slovenských archivech a knihovnách]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, roč. 12, č. C10, s. 161-162
Rozsah
161-162
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Polišenský, Josef. Otázky studia obecných dějin. II, Prameny k obecným dějinám ve slovenských archivech a knihovnách. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 77 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica; 1963. no. 3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.