C36-37

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1989-1990
Ročník: 38-39
Číslo: C36-37
Rok vydání
1990
ISBN
80-210-0145-3
Ústav FF MU
Title Document
Strana lidové svobody (kadeti) a národnostní otázka v Rusku v roce 1917 (období dvojvládí] | [7]–25
Goněc, Vladimír
PDF
Title Document
E.P. Thompson, E.J. Hobsbawm a marxistická tradice v anglické historiografii | [27]–36
Strmiska, Maxmilián
PDF
Title Document
Pražská úvěrní banka a počátky její obchodní činnosti v Haliči | [37]–44
Nečas, Ctibor
PDF
Title Document
Ruské revolučně demokratické hnutí a Balkán | [45]–54
Dorovský, Ivan
PDF
Title Document
Zum Aufbau der Weltgeschichte in Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie | [55]–75
Kudrna, Jaroslav
PDF
Title Document
Americká válka za nezávislost a její základní dokumenty | [77]–96
Vykoupil, Libor
PDF
Title Document
Sozialer Protest und Volkswiderstand in Russland unter Peter I. | [97]–105
Donnert, Erich
PDF
Title Document
Demografický vývoj východoslovenských měst v 17. století | [107]–128
Marečková, Marie
PDF
Title Document
Jermolaj Jerazm - reformátor ruské společnosti XVI. století | [129]–145
Boček, Pavel
PDF
Title Document
Diplomatická činnost v českém státě v letech interregna | [147]–164
Krejčíková, Jarmila
PDF
Title Document
Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě UJEP v Brně v letech 1977-1987 | [165]–186
Janák, Jan; Štouračová, Jiřina
PDF