Sozialer Protest und Volkswiderstand in Russland unter Peter I.

Název: Sozialer Protest und Volkswiderstand in Russland unter Peter I.
Variantní název:
  • Sociální protesty a odpor lidu v Rusku za Petra I.
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1989-1990, roč. 38-39, č. C36-37, s. [97]-105
Rozsah
[97]-105
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.