Spory města Jemnice s jeho vrchností v 70. a počátkem 80. let 18. století a pokus o jejich řešení na základě konfirmační listiny Marie Terezie

Název: Spory města Jemnice s jeho vrchností v 70. a počátkem 80. let 18. století a pokus o jejich řešení na základě konfirmační listiny Marie Terezie
Variantní název:
  • Streitigkeiten zwischen der Stadt Jamnitz und deren Obrigkeit in den 70-er und Anfang 80-er Jahren des 18. Jahrhunderts und ihr Lösungsversuch anhand der Konfirmationsurkunde von Maria Theresia
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. [187]-196
Rozsah
[187]-196
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.