Dvě rozdílná století doubravnického kláštera

Název: Dvě rozdílná století doubravnického kláštera
Variantní název:
  • Kloster in Doubravník in verschiedenen Momenten seines Bestehens
Autor: Štarha, Ivan
Přispěvatel
Kopřiva, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. [31]-52
Rozsah
[31]-52
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Dvě století existence kláštera v Doubravníku se dosud těšila velmi rozdílnému zájmu historiků. Zatímco prvnímu období se věnovala s různými, často protichůdnými závěry, řada historiků, období druhé zůstalo stranou většího zájmu a studie z dějin doubravnického kláštera se věnovaly jen letům jeho zániku. Předkládaná práce se pokouší shrnout poznatky dosavadních studií, zabývajících se složitostmi založení i prvních desetiletí trvání tohoto kláštera, shrnut zprávy o jeho novém rozvoji od třicátých let 14. století až po opět problematický a v historických studiích různě vysvětlovaný zánik.