K možnostem využití pečetí jako pramene pro heraldiku na příkladu pečetí středověké šlechty na Moravě v 15. a první čtvrtině 16. století : pečeti šlechticů

Název: K možnostem využití pečetí jako pramene pro heraldiku na příkladu pečetí středověké šlechty na Moravě v 15. a první čtvrtině 16. století : pečeti šlechticů
Variantní název:
  • Zu den Möglichkeiten des Nutzens der Siegel als eine Quelle für Heraldik am Beispiel der Siegel des mittelalterlichen Adels in Mähren im 15. Jahrhundert und im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts : die Siegel der Adeligen
Autor: Maráz, Karel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. [119]-129
Rozsah
[119]-129
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.