Maráz, Karel

Varianty jmen:

Maráz, Karel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 50.

Kapitola
Maráz, Karel. Archivní ochrana pečetí. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 41–43.

Kapitola
Maráz, Karel. Cechovní pečeti. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 124–130.

Kapitola
Maráz, Karel. Církevní sfragistika. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 96–108.

Kapitola
Maráz, Karel. Definice základních sfragistických pojmů a nástin vzniku a vývoje pečeti. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 8–14.

Kapitola
Maráz, Karel. Falza. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 137–140.

Kapitola
Maráz, Karel. Falza pečetí Jana Lucemburského. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, s. 49–55.

Kapitola
Maráz, Karel. Ikonografický a formální rozbor pečetí Jana Lucemburského. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, s. 35–45.

Článek
Borský, Pavel; Černoušková, Dagmar; Maráz, Karel. Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jakuba Většího v Pohořelicích ve středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, roč. 42-44, č. F37-39, s. 189–198.

Článek
Maráz, Karel. K možnostem využití pečetí jako pramene pro heraldiku na příkladu pečetí středověké šlechty na Moravě v 15. a první čtvrtině 16. století : pečeti šlechticů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 119–129.

Kapitola
Maráz, Karel. Komunální sfragistika. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 118–123.

Článek
Maráz, Karel. Návrh sfragistické metodiky pro speciální program s databází evidence a zpracování pečetí pro období edice CDB s komentářem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, roč. 48, č. C46, s. 151–167.

Kapitola
Maráz, Karel. Nástin vývoje papežské sfragistiky. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 65–67.

Kapitola
Maráz, Karel. Nástin vývoje sfragistiky římských králů a císařů. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 68–69.

Článek
Maráz, Karel. Neznámé souvislosti mezi jezdeckými pečetěmi Walrama Lucemburského, Jana Lucemburského a Filipa VI. z Valois. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. 37–49.

Kapitola
Maráz, Karel. Obrazová příloha. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, s. 75–93.

Kapitola
Maráz, Karel. Obrazové přílohy. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 217–268.

Kapitola
Maráz, Karel. Obsah. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 3–4.

Kapitola
Maráz, Karel. Panovnická a státní sfragistika. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 70–95.

Kapitola
Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského jako vzor pro ostatní pečetitele. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, s. 46–48.

Kapitola
Maráz, Karel. Pečetní typáře. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 15–17.

Kniha
Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007

Článek
Maráz, Karel. Popis barokního i současného otevření hrobky Jošta Lucemburského v kostele sv. Tomáše v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2002, roč. 51, č. C49, s. 135–143.

Kapitola
Maráz, Karel. Prameny sfragistiky. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, s. 47.

Kapitola
Maráz, Karel. Předmluva. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, s. 7–8.