Stav a struktura obyvatel na panství Šternberk ve světle soupisu daně z hlavy z ledna 1691

Název: Stav a struktura obyvatel na panství Šternberk ve světle soupisu daně z hlavy z ledna 1691
Variantní název
Der Zustand und die Struktur der Bevölkerung auf der Herrschaft Sternberg im Licht des Kopfsteuerverzeichnisses aus dem J. 1691
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. [103]-132
Rozsah
[103]-132
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí