Od česko-polské státní smlouvy k habsbursko-vasovskému dynastickému paktu (1589-1613)

Název: Od česko-polské státní smlouvy k habsbursko-vasovskému dynastickému paktu (1589-1613)
Variantní název:
  • От чешско-польского государственного договора до габсбурско-вазовского династического пакта (1589-1613 гг.)
    • Ot češsko-pol'skogo gosudarstvennogo dogovora do gabsbursko-vazovskogo dinastičeskogo pakta (1589-1613 gg.)
  • Du Traité d'Etat tchéco-polonais au pacte dynastique habsbourgo-vasovien (1589-1613)
    • Ot češsko-pol'skogo gosudarstvennogo dogovora do gabsbursko-vazovskogo dinastičeskogo pakta (1589-1613 gg.)
  • [Vom tschechisch-polnischen Staatsvertrag zum Habsburgisch-Vasovschen dynastischen Pakt (1589-1613)]
    • Ot češsko-pol'skogo gosudarstvennogo dogovora do gabsbursko-vazovskogo dinastičeskogo pakta (1589-1613 gg.)
Přispěvatel
Ostrá, Růžena (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, roč. 8, č. C6, s. [39]-54
Rozsah
[39]-54
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.