Slavica litteraria

Název: Slavica litteraria
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2008-dosud
Ústav FF MU
Obor
Popis
Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje slavistické literárněvědné příspěvky. Od roku 2008 vychází dvakrát ročně. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řady literárněvědné slavistické (X), ISSN 1211-1509, která vycházela v letech 1998-2007 a řady literarněvědné (D), ISSN 0231-7818, která vycházela v letech 1954-1997.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 26)
1 2
2022 (Ročník 25)
1 2
2021 (Ročník 24)
1 2
2020 (Ročník 23)
1 2
2019 (Ročník 22)
1 2
2018 (Ročník 21)
1 2
2017 (Ročník 20)
1 2
2016 (Ročník 19)
1 2
2015 (Ročník 18)
1 2
2014 (Ročník 17)
1 2
2013 (Ročník 16)
1-2
2012 (Ročník 15)
1  [X15/1] 2  [X15/2] Supplementum 1 Supplementum 2
2011 (Ročník 14)
1  [X14/1] 2  [X14/2]
2010 (Ročník 13)
1-2  [X13]
2009 (Ročník 12)
1  [X12/1] 2  [X12/2]
2008 (Ročník 11)
1  [X11/1] 2  [X11/2]