2

Title: Slavica litteraria
Rok: 2021
Ročník: 24
Číslo: 2
Rok vydání
2021
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles
Title Document
The fate of the formal method in Slovak literary studies | 7–24
Gáfrik, Róbert
PDF
Ironie a parodie jako zdroj významů v Nabokovově románu Bledý oheň | 25–36
Pechal, Zdeněk
PDF
Czeskie odczytywanie Norwida: dzieje recepcji | 37–50
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Jewish heroes in film adaptations by director Ján Kadár | 51–62
Timko, Štefan
PDF
Literárnokritické pohľady na poéziu Maše Haľamovej v 20.–21. storočí (exegéza v archívnom výskume) | 63–78
Hajdučeková, Ivica
PDF
Podstata úvahy Rudolfa Pokorného Literární shoda československá a teoretické východiská česko-slovenskej vzájomnosti | 79–91
Bujnáková, Jana
PDF
Žánrové specifikum deníkových zápisků věnovaných dětem a jedno česko-slovenské srovnání | 93–101
Odehnalová, Lenka
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Title Document
Česká a slovenská komparatistika v "mezičase" (příprava XXIII. kongresu AILC/ ICLA) | 103–109
Zelenka, Miloš
PDF
The investigation problems of the chronicle narrative | 111–120
Pospíšil, Ivo
PDF
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Title Document
Literární věda volbou i osudem K 90. narozeninám prof. dr hab. Krystyny Kardyni- -Pelikánové, DrSc. | 121–125
Madecki, Roman
PDF
Cestou silesiak a žánrů : k padesátinám Libora Pavery | 127–129
Všetička, František
PDF
Odešla legenda české balkanistiky Ivan Dorovský – vědec širokého záběru i básník stesku | 131–138
Štěpánek, Václav
PDF
Památce Hanse Rotheho (1928–2021) | 139–142
Sazonova, Lidija Ivanovna
PDF
In memoriam Ján Jankovič (1943–2021) | 143–145
Zelenka, Miloš
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Dvojjediná osobnost Jána Zambora (básník a znalec poezie) | 147–149
Pospíšil, Ivo
PDF
Understanding modernist epic from an evolutionary perspective | 150–152
Sağlam, Büke
PDF
Fenomén staroby v slovanských literatúrach | 153–154
Štangová, Lenka
PDF
Zrod nové slovenské literatury v interpretacích | 155–157
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovenská teória filmovej adaptácie a jej prax v Nitre | 158–159
Németh, Zoltán
PDF
Další setkání a konfrontace s ruskou literaturou | 160–161
Odehnalová, Lenka
PDF
Štefánik ako dobrodružstvo histórie | 162–163
Inštitorisová, Dagmar
PDF
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Title Document
Hrst slavistických vědeckých konferencí a přednášek v online režimu (2020–2021) | 164–166
Pospíšil, Ivo
PDF
Kongres českých polonistických studií | 167–169
Madecki, Roman
PDF
hidden section Slavica litteraria
Title Document
Slavica litteraria | [170]
PDF