O slovanském romantismu

Název: O slovanském romantismu
Autor: Šaur, Josef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 152-153
Rozsah
152-153
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Červeňák, Andrej. Literárno-teoretické reflexie: (o slovanskom romantizme a problémech translatológie). Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003. 138 s. ISBN 80-968931-8-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.