Pohledy na českou meziválečnou literaturu

Název: Pohledy na českou meziválečnou literaturu
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 150-
Rozsah
150
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Poláček, Jiří. Tvorba a recepce: studie o meziválečné české literatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 165 s. Spisy pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 86. ISBN 80-210-3075-5.
Poláček, Jiří. Bibliografie (1976-2001). 1. vyd. Brno: CERM, 2002. 75 s. ISBN 80-7204-286-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.