Štěpán, Ludvík

Varianty jmen:

Štěpán, Ludvík (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 136.

Článek
Štěpán, Ludvík. 80 let bratislavské polonistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 240.

Článek
Štěpán, Ludvík. 80 let české polonistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 171.

Článek
Štěpán, Ludvík. Aktuální slovakistika a její kontexty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 229.

Článek
Štěpán, Ludvík. Almanach Nitra 2006. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, roč. 56, č. X10, s. 202.

Článek
Štěpán, Ludvík. Autor ve službě společnosti : (půl tisíciletí od narození velkého polského renesančního básníka Mikołaje Reje). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 135–143.

Článek
Štěpán, Ludvík. Biografická práce o Jánu Kalinčiakovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, roč. 49, č. X3, s. 117–118.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Biografické kontury díla profesora Miroslava Mikuláška. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, s. 5–8.

Článek
Štěpán, Ludvík. Brněnské slovakistky na Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, roč. 56, č. X10, s. 205–206.

Článek
Štěpán, Ludvík. Česká a polská emigrační literatura v evropském kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, roč. 51, č. X5, s. 140.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Cesty velkých romantiků : (žánrová směřování A.S. Puškina a A. Mickiewicze). In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, s. 305–311.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Cesty z meandrů totalit. In: Štěpán, Ludvík. Hledání tvaru : vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). 2003, s. 325–377.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Chápání tvaru (formy) a obsahu. In: Štěpán, Ludvík. Hledání tvaru : vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). 2003, s. 9–15.

Článek
Štěpán, Ludvík. Čtvrté polské a slovenské Kontakty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 342.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Czesław Miłosz a Karol Wojtyła: mezi poemou a cyklickou skladbou. In: Problémy poetiky. 2006, s. 365–374.

Článek
Štěpán, Ludvík. Daniel Vetter, dzialacz Jednoty braci czeskich w Polsce. Opera Slavica. 2000, roč. 10, č. 1, s. 55–57.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Dekompoziční postupy v období modernismu. In: Štěpán, Ludvík. Hledání tvaru : vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). 2003, s. 281–324.

Článek
Štěpán, Ludvík. Dvacáté století v literatuře a jeho kořeny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2005, roč. 54, č. X8, s. 177–180.

Článek
Štěpán, Ludvík. Dvakrát k výročí české polonistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 343–344.

Článek
Štěpán, Ludvík. Dvanáctá česko-slovenská konference. Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 2, s. 192–193.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Evoluce literárních žánrů : epigram a fraška. In: Štěpán, Ludvík. Polská epigramatika : žánry fraška a epigram ve spektru malých literárních forem. 1998, s. 18–54.

Článek
Štěpán, Ludvík. Fenomén moře v české a polské literatuře. Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 1, s. 165.

Článek
Štěpán, Ludvík. Fenomén (nejen polské) současnosti: slovníky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, roč. 52, č. X6, s. 157–160.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Geneze epigramatiky (epigramu a frašky). In: Štěpán, Ludvík. Polská epigramatika : žánry fraška a epigram ve spektru malých literárních forem. 1998, s. 55–86.

Článek
Štěpán, Ludvík. Genologie, nebo postmodernistický chaos? : (několik poznámek na okraj sborníku z jedné konference). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, roč. 51, č. X5, s. 91–97.

Článek
Štěpán, Ludvík. Genologie: pochybnosti i nové cesty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1999, roč. 48, č. X2, s. 51–59.