Otázky dějin střední a východní Evropy. II

Název: Otázky dějin střední a východní Evropy. II
Variantní název:
  • Europae centralis atque orientalis studia historica. II
Přispěvatel
Hejl, František (editor)
Kolejka, Josef (editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání
1975
Rozsah
331 s.
Edice
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 203
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 77949
Poznámka
  • Res. rus., něm. a angl.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodní slovo
Chapter number Title Custom text
Úvodní slovo | [7]
Hejl, František
PDF
I.
Chapter number Title Custom text
Humanistiské názory o původu a vztazích mezi slovanskými národy | 11–24
Hejl, František
PDF
The part played by the Countries of the Crown of St. Wenceslaus and by Hungary in the Freedom ideology of the Polish gentry (1572-1648) | 25–64
Leszczyński, Józef
PDF
Ještě k otázce česko-rumunských vztahů na přelomu 16./17. století | 65–74
Macůrek, Josef
PDF
K působení českých hudebních a divadelních umělců v Uhrách na přelomu 18. a 19. století | 75–94
Pražák, Richard
PDF
Český a slovenský podíl na poznávání zákoníku cara Štěpána Dušana | 95–145
Cvetler, Jiří
PDF
II.
Chapter number Title Custom text
"Východní" nebo "balkánská otázka" v 19. století (do r. 1878) : stanovisko mezinárodního socialistického hnutí | 149–221
Kolejka, Josef
PDF
Ke sjednocovacímu procesu sovětských republik a vzniku SSSR | 223–246
Goněc, Vladimír
PDF
Maďarská a nemecká menšina na Slovensku a ich postoj k slovenskej otázke v rokoch 1918-1938 | 247–263
Zedníková, Marta
PDF
"Jugoslávství" a národnostní otázka v Jugoslávii 1918-1941 | 265–286
Šula, Otto
PDF
III.
Chapter number Title Custom text
Plátenické výroba v Bardějově a okolí v prvé polovině 17. století | 289–306
Marečková, Marie
PDF
Československo-maďarské hospodářské styky ve 20. letech : (nástin problematiky a vývoj jejího politicko-obchodního aspektu od r. 1918 do smlouvy z r. 1927) | 307–331
Sládek, Zdeněk; Romportlová, Marta
PDF