Thackeray as a critic of fiction

Název: Thackeray as a critic of fiction
Zdrojový dokument: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972, pp. 127-312
Rozsah
127-312
Typ
Kapitola
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence