Thackeray's qualifications as a literary critic

Název: Thackeray's qualifications as a literary critic
Zdrojový dokument: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972, pp. 15-42
Rozsah
15-42
Typ
Kapitola
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence