Do we need a literary canon? : the politics of canon (trans)formation

Název: Do we need a literary canon? : the politics of canon (trans)formation
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 2008, roč. 34, č. 1, s. 153-155
Rozsah
153-155
  • ISSN
    1211-1791
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bubíková, Šárka. Literatura v Americe, Amerika v literatuře: proměny amerického literárního kánonu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007. 190 s. Tahy; sv. 1. ISBN 978-80-7395-030-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Ashcroft, Bill (2001) Post-colonial Transformation. London: Routledge.

[2] Foucault, Michel (1977) Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Trans. A. Sheridan. Harmondsworth: Peregrine.

[3] Foucault, Michel (1980) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Ed. and trans. Colin Gordon. Brighton: Harvester Press.

[4] Grabes, Herbert (2004) "The Canon Pro and Contra: 'The Canon is Dead-Long Live Pick and Mix.'" Miscelanea 30: 35–49.